رفع سفیدی مو با هلیله سیاه + خواص

رفع سفیدی مو با هلیله سیاه + خواص

هلیله سیاه در علم طب سنتی از سفید شدن موها جلوگیری می کند.اگر به مدل یکسال روزی یکدانه هلیله سیاه در دهان داشته باشید و آب آن را میل کنید یا بجوید مطمئن باشید در پیری یک تار سفید در