میوه سیب از پوسیدگی دندان جلوگیری می کند

میوه سیب از پوسیدگی دندان جلوگیری می کند

میوه سیب به دلیل دارا بودن بافت گوشتی و پوست ضخیم به عنوان یک مسواک طبیعی شناخته می شود.سیب می تواند پلاک دندانی مضر را از روی دندان هایتان پاک کند و از مشکلات آن جلوگیری کند.به دلیل خواص مختلف