انواع فیلرها بر اساس نواحی تزریق

انواع فیلرها بر اساس نواحی تزریق

قیمت : 2میلیون و 500هزار تومان به بالا

انواع فیلرها بر اساس نواحی تزریق :
فیلر صورت (چانه، خط خنده، فک، گونه)
فیلر زیرچشم
فیلر بینی
فیلر مو
فیلر لب
فیلر خط اخم و پیشانی

این مطلب در تاریخ توسط نوشته شده است.
نوشته شده در فیلر صورت لب چشم

تلفن کلینیک : 09123493701

نظرات

Your email address will not be published. Required fields are marked *